Bekijk Antwerpen vanaf de fiets.

Beleef Antwerpen stad op de fiets in de vakantie.

Betekenis van de Opstanding;

De opstanding van Jezus is het belangrijkste en meest omstreden feit uit de geschiedenis. In de tijd dat Jezus leefde, zorgde dit ook voor grote opschudding;

 • Bij de godsdienstleiders die hem hadden laten doden:
  • zij dachten van hem af te zijn en nu komen zijn volgelingen met het verhaal dat Jezus uit de dood is verrezen.
 • Bij de Romeinse wachters voor het graf:
  • Zij lieten hun post in de steek en de Romeinse krijgsraad heeft had hier maar een straf voor, de doodstraf.
 • De Romeinen:
  • Zij waren bang dat deze nieuwe ontwikkeling voor een opstand in Jeruzalem zou zorgen en wilde de rust bewaren.
 • Bij zijn volgelingen:
  • Zij kregen ineens moed omdat ze ineens begrepen dat de Boodschap van Jezus verder ging dan de dood en er eeuwig leven bestond.

Navigation by WebRing.

This site is a member of WebRing. To browse visit here.

Kruimelpad

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

sitemap

eXTReMe Tracker